Jogszabálygyűjtemény

  • 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
  • 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól
  • 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
  • 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
  • 16/2019.(IV.29.) AM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói  tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről